Comissió Cultural

La Comissió Cultural és una associació que es va crear l’any 2004 per un grup de joves del poble d’Atzeneta del Maestrat amb l’objectiu de promocionar i diversificar l’activitat cultural d’aquesta vila de l’Alt Maestrat en particular i de la seua comarca en general. En un principi, el nostre treball es va centrar principalment en la setmana de festes patronals, dates on usualment se sol concentrar la major part de l’activitat cultural als pobles d’interior, però poc a poc, tot i que mai hem renunciat a tenir presència en aquestes dates tant assenyalades, hem anat apostant més i més per desestacionalitzar les nostres activitats al llarg de l’any. Aquesta aposta, doncs, té com a objectiu principal fomentar la vida i el desenvolupament del nostre poble i la comarca, utilitzant la cultura com a element socialitzador i oferint als habitants d’aquests territoris una programació cultural i artística diversa i de qualitat dilatada en el temps.

Un bon exemple d’aquesta aposta de la Comissió Cultural per la cultura és la posada en funcionament del Casal Popular d’Atzeneta del Maestrat i la Biblioteca Municipal d’Atzeneta del Maestrat, dos espais gestionats per l’entitat des de la seua inauguració el 2009 i el 2012, respectivament, i des d’on hem estat capaços de generar les sinergies suficients com perquè d’altres entitats i associacions locals i comarcals començaren a organitzar-se i a caminar en la mateixa direcció que nosaltres, com ara l’Assemblea de Joves, el Grup de Teatre l’Albarda o l’Associació Aplec de Penyagolosa, qüestió que ha suposat i continua suposant la generació de noves iniciatives culturals i la consolidació d’Atzeneta com un pol d’atracció turística a nivell cultural que ha portat a elegir la nostra població com a seu primigènia d’esdeveniments artisticoculturals de primer ordre (I Trobada d’Escoles en Valencià de les comarques d’interior de Castelló [2010], primera edició de l’Aplec de Penyagolosa [2017] o primera edició del Conta’M. Festival de contes al Maestrat [2019]) i a rebre, com a entitat cultural, el reconeixement públic a la nostra trajectòria, el qual comentarem més detalladament al final d’aquesta introducció. 

Així doncs, és des d’aquests espais de gestió comunitària que hem portat a terme i consolidat els quatre cicles anuals d’activitats artísticoculturals que serveixen de fonament i cuirassa de la major part de la nostra programació i que s’allarga durant tots els mesos de l’any: els concerts/festivals de música en valencià de gran format, el cicle de contacontes, el cicle de monòlegs i el cicle de teatre i música,  així com el correfoc de les festes patronals. Tot plegat, cerca bastir un programa certament diversificat que arribe a tot tipus de públic, des dels més menuts fins als més grans, donant accés a la cultura des d’una òptica oberta i integradora, oferint tots els espectacles i activitats de manera gratuïta i amb accés lliure i que preferentment pose en valor l’ús de la nostra llengua, el valencià.

Per últim, i com ja apuntàvem més amunt, voldríem destacar el reconeixement públic envers la nostra associació rebut per part de l’entitat Maestrat Viu – Col·lectiu en defensa de la llengua i la cultura, d’àmbit comarcal, que l’any 2019 ens va atorgar el Premi Labernia a la trajectòria col·lectivaper la contribució a la cultura i a la cohesió social del poble d’Atzeneta i de la comarca del Maestrat durant quinze anys de trajectòria continuada des de l’activisme cultural proactiu, atenent especialment a l’ús de la llengua en tots els àmbits”; premis que van comptar en l’esmentada edició amb un jurat format per Ramon Ferrer i Navarro, president aleshores de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; Natxo Badenes, president llavors d’Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua; José Enrique Gargallo i Gil, membre numerari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans; Miquel Àngel Pradilla i Cardona, premi d’honor a la trajectòria personal l’any anterior, i la secretària i el vicepresident de l’entitat convocant, Maestrat Viu.

Els fins fundacionals de l’entitat son:

  • Promoure la cultural, la llengua i les tradicions del nostre poble entre la societat atzenetina, amb especial atenció per fer-la arribar a la gent nouvinguda i permetre, alhora, que es produïsca un intercanvi cultural que ens enriquisca a totes i tots. 
  • Treballar per una societat més justa i solidària, incidint en la defensa de la igualtat entre homes i dones i la lluita contra les discriminacions per raó de gènere, raça i orientació o identitat sexual, amb especial atenció a l’erradicació de la violència cap a les dones.
  • Defensar el medi ambient i promocionar la transició cap a una societat més ecològica.
  • Incidir en la recuperació de la memòria històrica i democràtica del poble valencià.
  • Fomentar la participació ciutadana i la implicació activa de la societat atzenetina. En aquest sentit, es promourà poder comptar amb un espai físic amb voluntat de Casal Popular.
  • Difondre la cultura de la lectura i l’accés als llibres a través d’un espai amb vocació de Biblioteca Municipal.
  • Promocionar i construir la comarcalització del territori valencià des de l’àmbit local i apostar per l’adscripció del nostre poble a la seua comarca natural i històrica: el Maestrat, l’Alt Maestrat.
  • Col·laborar i promocionar el treball col·lectiu entre altres associacions i entitats, públiques i privades, que compartisquen els nostres objectius i apostar pel treball en xarxa i descentralitzat.

Comments are closed.